Jub Holland | Garden Select
  • Bezorgkosten 4,95 NL en 7,95 BE
  • Gratis cadeautje bij uw bestelling
  • Gratis bezorging v.a. 60 euro

Jub Holland

242
Sorteren op:

1910 - 1947 (1E GENERATIE)

Op 17 maart 1910 startte Jacob Uittenbogaard zijn eigen boerenbedrijf op boerderij “Kweeklust” te Oegstgeest. Door het weiland te veranderen in land voor bloembollen- en groenteteelt werd het een gemengd bedrijf met zowel veehouderij en groenten als bloembollenteelt. In 1920 werd door Jacob de stap naar het broeien van tulpen gezet.

Jacob kreeg vier zonen en een dochter. De zoons, Bram, Jan, Ruud en Jaap kwamen in het bedrijf werken en richtten zich steeds meer op de bollenteelt. Dit werd versterkt toen Jan in 1943 naar Noordwijkerhout trok om een bloembollenkwekerij op te zetten, waar hij een gevarieerde kraam tulpen en narcissen teelde. Ruud bleef op het bedrijf in Oegstgeest werken en was specialist in het broeien van tulpen. Jaap zette naast zijn werk in de kwekerij de handelstak van het bedrijf op. Naast de binnenlandse hoveniers, richtte hij zich ook op de export naar Engeland. De bollen uit Noordwijkerhout werden naar Oegstgeest gebracht om klaar gemaakt te worden voor de handel.

1947 - 1976 (2E GENERATIE)

Toen Jan, Ruud en Jaap in 1947 tot het bedrijf toetraden, werd de naam van de firma ”Jac. Uittenbogaard & Zonen”. In 1952 werd het (polder)land in Noordwijkerhout omgespoten, waardoor het bedrijf over uitstekende bollengrond beschikte en de productie omhoog ging. In de daarop volgende jaren werd land bijgekocht en halverwege de jaren vijftig werd een nieuwe schuur en broeikas met cellen gebouwd in Noordwijkerhout.

Het bedrijf in Oegstgeest werd in 1971 onteigend vanwege de uitbreiding van de gemeente Leiden en het bedrijf verhuisde in zijn geheel naar de Robijnslaan 23 in Noordwijkerhout. Tevens verhuisden Ruud en Jaap met hun gezinnen naar Noordwijkerhout. Dit was ook de periode dat volledig werd gestopt met de teelt van groenten en de teelt van hyacinten werd opgepakt.

1976 – 1996 (3E GENERATIE)

In 1976 werden Jaap, zoon van Jan, en Jacob, zoon van Ruud, medeaandeelhouders en de firma werd een besloten vennootschap (B.V.). In de jaren die volgden, groeiden de kwekerij en broeierij en werd de binnenlandse handel uitgebreid met het aanbieden van bloembollen in consumentenverpakkingen. Vanwege deze groei werden in 1978 een nieuwe schuurkas en narcissenloods bijgebouwd.

Rudolph, zoon van Ruud, kwam in 1981 bij het bedrijf werken en Frank, tevens zoon van Ruud, in 1985. Toen Jaap (2e generatie), zoon van Jacob, plotseling overleed op in 1986 zette Jaap (3e generatie) zijn handelsactiviteiten voort en breidde deze verder uit, waaronder de broeihandel naar Engeland. Zijn werk in de kwekerij kwam onder druk te staan en werd toen volledig overgenomen door Rudolph. De aandelen uit de nalatenschap van Jaap werden in 1988 overgedragen aan Jaap, Jacob, Rudolph en Frank, waardoor Rudolph en Frank ook aandeelhouder werden in het bedrijf. In de jaren tachtig werden de kwekerij en (export)handel verder uitgebreid, waarvoor in 1990 een nieuwe schuur met koelcel werd gebouwd. Ook werden er omringende percelen land gekocht. De kwekerij was gegroeid naar 40 hectare en er werden 3 miljoen al snijbloemen gebroeid.

Een verdere groei van de handel werd gerealiseerd in de jaren negentig door het aantrekken van vertegenwoordigers op diverse landen in Europa en overnames van zowel verpakte handel als hoveniers- en gemeentehandel. De werkruimte werd te klein, waardoor in 1995 een nieuwe schuurkas werd gebouwd die zowel diende voor de verpakte handel als de broeierij.

1996 – HEDEN (4E GENERATIE)

Jaap-Jan en Robbert, zonen van Jaap, kwamen in respectievelijk 1996 en 1997 bij het bedrijf werken. Jaap-Jan is zich in de loop der jaren gaan richten op de presentatie, verkoop en organisatie van consumentenverpakkingen aan de retail en tuincentrumorganisaties en Robbert op de hoveniers-, park-, en gemeentehandel. Zij richtten zich met name op Europa, maar ook naar Canada en de Verenigde Staten werd een handel opgezet. Jaap-Jan en Robbert werden in 2000 medeaandeelhouder van het bedrijf.

De handel groeide verder en in die periode werden meerdere schuren in de bollenstreek gehuurd om de bollen te kunnen verwerken. Vanwege de ruimtelijke plannen van de gemeente Noordwijkerhout moesten de oude schuren verdwijnen en kon eind 2006 gestart worden met de bouw van een nieuw bedrijfspand op een nabij gelegen perceel aan de Robijnslaan 43. 

Het pand was gereed in 2008 en bood nieuwe mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de handel. In 2010 werd het 100-jarig jubileum gevierd en ontving het bedrijf het predicaat “Hofleverancier”. Vanaf dat moment werd de directie gevormd door Frank, Jaap-Jan en Robbert. Jaap en Rudolph bleven nog werkzaam, maar de dagelijkse leiding van het bedrijf werd overgedragen. In dat jaar werd ook gestopt met de hyacintenteelt en kwam de kwekerij voornamelijk in dienst te staan van de handel en eigen broeierij.
In 2011 werd een nieuwe kas aangebouwd en groeide de broeierij naar 4 miljoen tulpen per seizoen. In 2013 kwam Dolph, zoon van Rudolph, bij het bedrijf werken die verantwoordelijk werd voor de financiële zaken. De directie besloot zich verder te concentreren op de Retail- en Landscapehandel in Europa. In 2016 werd Dolph medeaandeelhouder en trad hij toe tot de directie. In 2017 won het bedrijf 31e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs en mocht men zich een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector noemen.

ZORG VOOR HET MILIEU

Wij zijn trots op ons nieuwe milieucertificaat PlanetProof (milieukeur), dat in samenwerking met verschillende milieuorganisaties tot stand is gekomen. Hiermee neemt JUB een voortrekkersrol binnen de sector.
Ons bedrijf is MPS-A en NL-Greenlabel gecertificeerd en werd als één van de eerste bedrijven PlanetProof gecertificeerd. PlanetProof voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof hebben overheden een ruime keus bij het inkopen van duurzame bloembollen.

Onze bloembollen leveren een heel belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en in de kale en karige vroege voorjaarsmaanden een geweldige opfrisser. Bloeiende bloembollen worden vanwege hun ‘pop up’ beleving in het voorjaar door het publiek zeer hoog gewaardeerd en inmiddels weten we ook dat groen bijdraagt aan sociale cohesie, gezondheid en algemeen welbevinden. Als groenbeheerder kunt u uw projecten dus een enorme impuls te geven door veel (verwilderings)bloembollen toe te passen.
 

BIOLOGISCHE BLOEMBOLLEN & BIODIVERSITEIT

Naast de duurzaam geteelde bloembollen levert JUB ook biologische bollen onder SKAL, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische productie. De succesvolle samenwerking met de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) en de Vlinderstichting heeft geresulteerd in een uitgebreid aanbod van bollenmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Meer kleur en biodiversiteit in het groen zijn twee items van het groenbeleid van diverse gemeenten. Daarom planten de gemeenten steeds meer bloembollen en kleuren ieder voorjaar deze honderdduizenden bollen de bermen, plantsoenen en parken. Natuur in de stad of het dorp is een belangrijk aandachtspunt. Door het planten van vlinder- en bijen aantrekkende bollenmengsels kunnen bijen en vlinders voor bestuiving van veel planten zorgen. Ze zijn zo een belangrijke schakel in de natuurontwikkeling en natuurbeleving.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »